ბიბლიოთეკის კვირეული

30/04/2012 15:00

ბიბლიოთეკის კვირეულის დახურვა. ბიბლიოთეკარის დღე

ბიბლიოთეკის კვირეული

29/04/2012 15:01

თაობათა გადაძახილი

ბიბლიოთეკის კვირეული

27/04/2012 15:00

,,იყავი დედამიწის მეგობარი" American corner 

ბიბლიოთეკის კვირეული

26/04/2012 15:00

,,პოეზიაში ამღერებული ჩემი ქალაქი"...

ბიბლიოთეკის კვირეული

25/04/2012 15:00

 ლია მარტაშვილის საიუბილეო საღამო.

ბიბლიოთეკის კვირეული

24/04/2012 15:00

მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი საღამო

ბიბლიოთეკის კვირეული

23/04/2012 15:00

ბიბლიოთეკის კვირეულის გახსნა

ბიბლიოთეკის რომელი მომსახურებით სარგებლობთ ყველაზე ხშირად?