მისამართი

რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანებაში შედის მთავარი ბიბლიოთეკა და 4 ბიბლიოთეკა ფილიალი.


ი.ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა

მის.შარტავას 11

ტელ.(0341) 22-03-41

       (0341) 28 60 93

ამერიკული კუთხე 

ტელ.(0341) 28 60 35

 

შ.რუსთაველის სახელობის პირველი ბიბლიოთეკა -ფილიალი

მის. რუსთაველის 19

ტელ. (0341) 25 69 07

 

მე-2 საბავშვო ბიბლიოთეკა -ფილიალი "ნაკადული"

მის. მეგობრობის 2

ტელ. (341) 22 16 74

 

ნ.ბარათაშვილის სახელობის მესამე საქალაქო-საბავშვო ბიბლიოთეკა ფილიალი

მის.თოდრიას მე-2 ჩიხი 4

ტელ.(0341) 22 42 68     

 

ი.გოგებაშვილის სახელობის მე-4 საბავშვო ბიბლიოთეკა-ფილიალი

მის. რუსთაველის 19

ტელ. (0341) 24 08 24