სახვითი თერაპია

სახვითი თერაპია- არტ ხელოვნების წრეზე.60+კლუბში ხატვის დროს აქცენტი კეთდება არა მაღალი ესთეტიკურ ღირებულების მქონე ნახატის შექმნაზე, არამედ თავად შემოქმედების პროცესის თერაპიულ ეფექტზე