თამაშები

10 თებერვალს ჩვენს ამერიკულ კუთხეს მსოფლიო ენების აკადემიის პატარა მოსწავლეები ეწვივნენ, ჩვენი საბავშვო კლუბის ბავშვებთან ერთად მათ წარმოადგინეს პროექტი " სახლისა და ზოოპარკის ცხოველები" ითამაშეს შემეცნებითი თამაშები და იხალისეს.