კლუბი

სასაუბრო კლუბი ამერიკელი მოხალისის ხელმძღვანელობით-ამჯერად მოსწავლეები ჯგუფებად დაიყვნენ,სხვადასხვა თემებზე იმუშავეს და შემდგომ წარადგინეს პრეზენტაციები.