წიგნის საჯაროდ კითხვის დღე

5 თებერვალს წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით ნ.ბარათაშვილის სახელობის N3 საქალაქო-საბავშვო ბიბლიოთეკას სტუმრობდნენ N20 საჯარო სკოლის III კლასის მოსწავლეები. (პედ. თეა შუბითიძე) ბავშვებს წავუკითხედ იაკობ გოგებაშვილის მოთხრობა “ცოტნე დადიანი” დავუსვით კითხვები და ვისაუბრეთ ნაწარმოების ირგვლივ.