შეხვედრა

19 თებერვალს რუსთავის ამერიკულმა კუთხემ უმასპინძლა პროექტს "ქალთა ფიზიკური, ემოციური და სოციალური სიჯანსაღე", რომელიც ხაშურისა და ახალციხის არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ამერიკული კუთხეების პარტნიორობით იმართება.