მე-300 მკითხველი

დღეს, მთავარ ბიბლიოთეკაში მე-300 მკითხელი - ლიკა იმერლიშვილი დავაჯილდოვეთ წიგნით.