მე-200 მკითხველი

მთავარ ბიბლიოთეკაში დავაჯილდოვეთ მე-200 მკითხველი მარიამ გიგაური.