პრეზენტაცია

რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება შეივსო ახალი საბავშვო ლიტერატურით.პატარა მკითხველებს საყვარელ ზღაპრის გმირებთან გელოდებათ შეხვედრა საბავშვო ბიბლიოთეკებში.