შეხვედრა

საბიბლიოთეკო კვირეულის ფარგლებში საბავშვო ბიბლიოთეკა „ნაკადულში“ მოეწყო შეხვედრა საბავშვო მწერალთან - ნინო ლარცულიანთან.