კვირეულის გახსნა

18 აპრილს მთავარ ბიბლიოთეკაში გაიხსნა საბიბლიოთეკო კვირეული დევიზით: „საინფორმაციო ტექნოლოგიები - ჩემი ბიბლიოთეკის მოდერნიზაცია!“. მოწვეულ სტუმრებს შორის იყვნენ ღვაწლმოსილი ბიბლიოთეკარები. საღამომ მეტად თბილ და სასიამოვნო ვითარებაში ჩაიარა.