კვირეულის პროგრამა

საბიბლიოთეკო კვირეული - „საინფორმაციო ტექნოლოგიები - ჩემი ბიბლიოთეკის მოდერნიზაცია!“. 18-25 აპრილი