გამოფენა

2 აპრილს,ბიბლიოთეკა "ნაკადულში", საბავშვო წიგნის საერთაშორისო დღეს მიეძღვნა გამოფენა:"საუკეთესო საბავშვო გამოცემები"