პოეზიის 5 წუთი

13 თებერვალს შ.რუსთაველის სახ.N1 საქალაქო ბიბლიოთეკაში გაკეთდა გამოფენა:,,ასე უყვარდათ უწინ" და ჩატარდა პოეზიის ხუთი წუთი:,,უსიყვარულოდ"...