პოეზიის საღამო

რუსთავის მთავარ ბიბლიოთეკაში ჩატარდა პოეზიის საღამო, ასევე მოხდა ლიტერატურული ალმანახის - "ვარ რუსთაველი" -ელექტრონული ვერსიის პრეზენტაცია. შეხვედრას ესწრებოდნენ წიგნის ავტორები და მოწვეული სტუმრები.