კვირეულის საზეიმო დახურვა ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში

28 მაისს 13:00 საათზე, თსუ-ს ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში გაიმართა, საბიბლიოთეკო კვირეულის დახურვა. საბიბლიოთეკო კვირეულის დახურვაში მონაწილეობა მიიღეს ბიბლიოთეკის წარმომადგენლებმა საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან. ბიბლიოთეკების წარმომადგენლებმა გააკეთეს პრეზენტაციები თავიანთი საბიბლიოთეკო კვირეულების შესახებ.მოხდა გამარჯვებულის გამოვლინება,სადაც პირველი ადგილი რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანებამ მოიპოვა.