შემოქმედებითი საღამო

25/04/2013 16:00

რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანების მესამე ფილიალში 25 აპრილს 16 საათზე მე–20 საჯარო სკოლასთან არსებული "მეგობრული კლუბი" აწყობს შემოქმედებით საღამოს.