პოეზიის ფესტივალი

20/04/2013 15:00

რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანების მთავარ ბიბლიოთეკაში საქართველოს მწერალთა კავშირის რუსთავისა და ქვემო ქართლის ორგანიზაცია 20 აპრილს მართავს პოეზიის ფესტივალს.