ლექცია – საუბარი

22/03/2013 00:00

22 მარტს რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანების მესამე ფილიალში გაიმართება ლექცია–საუბარი "ქართული ჟურნალისტიკის დღე"