ლექცია – საუბარი

18/03/2013 12:07

რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანების პირველ ფილიალში 20 მარტს გაიმართენა ლექცია–საუბარი, ოთარ ჭილაძის ლიტერატურული მემკვიდრეობა (ო.ჭილაძე 80)