მე-100 მკითხველი

შ.რუსთაველის სახ.N1 საქალაქო ბიბლიოთეკის აბონემენტის განყოფილების მეასე მკითხველს გადაეცა საჩუქარი.