პრეზენტაცია

06/28/2016

დღეს მთავარ ბიბლიოთეკაში 2016 წლის პირველ და მეორე კვარტალში ჩატარებული ღონისძიებების პრეზენტაცია გაიმართა. მთავარი ბიბლიოთეკისა და ოთხი ფილიალის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს განხორციელებულ პროექტებსა და სამომავლო გეგმებზე.